ولنتاین

                                               

                                                   

           

 

 

 

بای بای                                                      

/ 3 نظر / 2 بازدید
نقش تو

شب ها ...می گرید روزها...می سوزد، و آنچنان که در نگاههای توست... شاپرک ها قدم می زند. این کاش... ای کاش می شد، از تماشا پرگرفت لحظه ای در چشم های تو نگریست... و ... بی خیال در خیالات خالی شد. بابا ولنتاین دیروز بود... یه سر به ما هم بزن...[گل]

ارزو

سلام والنتاین مبارک [گل]

سارا

ای صمیمی ای دوست! گاه گاهی لبه پنجره خا طر ما می آیی؟ ای قدیسی ای خوب! تو مرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم آرزویم همه سرسبزی توست