95- آخرین پست.....(فقط این پست با پسورد قبل باز میشود)

سلام دوستان عزیز قلب

لطفا تعجب نکنید نوشتم آخرین پست .......نیشخند منظور اینکه پسورد پست ها عوض شدو با این پسوردی که وارد شدید آخرین پسورد پست خواهد بود   .....نیشخند .....و برای گرفتن پسورد لطفا ایمیل نفرستید لبخند

لطفا در همین پست مسج بگذارید ...لبخند

اگر وبلاگ دارید آدرس آنرا را بگذارید تا برایتان پسورد را بفرستم لبخند

اگر وبلاگ هم ندارید باز همین جا مسج بگذارید و آدرس ایمیلتان را برایم بگذارید قلب

لطفا آدرس ایمیلتان را هم درست بگذارید در غیر اینصورد ..........نیشخند

 

اگر وبلاگ دارید حتما آدرسش را بگذارید چون اون موقع خیلی راحت تر بهتون پسورد را خواهم داد از خود راضی

راستی ممکن هست کمی تاخیر در فرستادن پسوردها شود چون کمی مشغول هستم لبخند

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید